duminică, 15 septembrie 2013

Directorului Casei de Pensii Sectoriale a M.Ap.N.
      Având în vedere aplicarea , începând cu 1 octombrie 2013, a prevederilor Legii 241/2013 vă aduc în atenţie următoarele aspecte, pentru a nu se mai repeta numeroasele erori, greşeli şi abuzuri, comise de personalul instituţiei pe care o conduceţi , în perioada recalculării/ revizuirii pensiilor militare:
- Legea 263/2010 prevede la articolul 104 (2) că pensile se stabilesc prin decizii ale Casei de Pensii Sectoriale,  iar la articolul 106 (2) că decizia emisă de Casa de Pensii Sectorială ”cuprinde temeiurile de fapt şi de drept” care au stat la baza elaborării acesteia. Deosebit de important este  articolul 107(1) care stipulează că , “în situaţia în care , ulterior stabilirii şi /sau plăţii drepturilor de pensie, se constată diferenţe între sumele stabilite şi /sau plătite şi cele legal cuvenite, Casa de Pensii  Sectorială, operează, din oficiu sau la solicitarea pensionarului, modificările ce se impun, prin decizii de revizuire”. Rezultă foarte clar că  pensionarilor , ale căror cuantumuri sunt mai mici decât cele cuvenite pentru luna decembrie 2010 , Casa de Pensii Sectorială este obligată  din oficiu să emită noi decizii de revizuire.
- Noua decizie de revizuire trebuie să cuprindă temeiurile de fapt şi de drept care au stat la baza elaborării ultimei decizii de revizuire şi suma primită conform prevederilor Legii 241/2013. 
- Un accent deosebit se va pune în această decizie pe vechimea pentru recalcularea pensiei , evidenţiindu-se cu mare precizie stagiile realizate pe grupe de muncă. Consider că  este anormală situaţia  în care un pensionar militar, în decembrie 2010, pentru  o vechime de 37 de ani primea o  pensie de 4.500 lei, iar din luna octombrie 2013 urmează să primească aceeaşi pensie, cu toate că , urmare a demersurilor legal făcute,vechimea pe ultima decizie de revizuire este de 39 de ani.
- Noua decizie de pensie trebuie să cuprindă  obligatoriu  punctajul mediu anual acordat ca urmare a recalculării sau revizuirii, conform prevederilor Legii nr. 119/2010 şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2011, aprobată prin Legea nr. 165/2011.
- Casa de Pensii Sectorială trebuie să aducă la cunoştinţa pensionarilor militari, înainte de 1 octombrie 2013, metodologia  prin care se calculează perioada până la care se menţine în plată îngheţarea pensiei obţinută în condiţiile Legii 241/2013.
- Un mare număr de pensionari militari au încă situaţii neclare privind vechimea şi cuantumul  pensiilor datorită nerezolvării contestaţiilor şi petiţiilor depuse la Comisia de contestaţii  sau la Casa de Pensii Sectorială. Aşteptăm precizări privind  şansele  pe care aceştia  le mai au pentru rezolvarea situaţiei lor.
Domnule director, aveţi obligaţia de a asigura un proces transparent şi corect de aplicare a prevederilor Legii nr. 241/2013 care să evite, pentru instituţia pe care o conduceţi ,  sute sau mii de contestaţii sau procese. De asemenea  vă rog să aveţi în vedere că prin acţiunea dumneavoastră puteţi  contribui la revenirea la normal a mii de pensionari militari care, urmare şi a acţiunilor actualilor dumneavoastră subordonaţi, au avut foarte mult de suferit.

Col.(r.) Remus Macovei