sâmbătă, 28 septembrie 2013

Informare
       Sâmbătă, 28 septembrie 2013, în sala de conferiţe de la Curtea Brâncovenească, s-a desfăşurat Adunarea genrală  a S.C.M.D. Filiala Constanţa. La adunare au participat ca invitaţi domnul col.(r.) Mircea Dogaru, preşedintele S.C.M.D.  şi domnul col.(r.) Valeriu Pricină, vicepreşedinte al S.C.M.D. Au fost prezente cadre militare în rezervă şi retragere din Constanţa, Mangalia, M.Kogălnicenu, Techirghiol,Topraisar şi  Valu lui Traian.
   Col.(r.) Cătălin Dănulescu a prezentat situaţia de efective şi  a plăţii cotizaţiei,precizând că la ora actuală sunt în evidenţa filialei  având cotizaţia plătită statutar 407 membri. Situaţia pe structuri este următoarea: 326 – M.Ap.N., 77 – M.A.I., 4 – S.R.I. Situaţia pe grade se prezintă astfel: generali – 3, colonei – 183, lt.col. – 118, mr.- 67, cpt. – 1, lt. – 1, maiştri militari – 6, subofiţeri – 15, văduve – 13. În anul 2013 au decedat un număr de 5 membri de sindicat, în memoria cărora s-a păstrat un momemnt de reculegere.
      Cpt. Cdor.(r.) Sorin Iacob a prezentat faptul că în acest an suma virată  conducerii  centrale prin cotizaţii a fost de 18.405. În contul filialei au fost viraţi 5.506, din care   până la 30 august au fost cheltuiţi 2842 lei pentru: plată utilităţi sediu (apă, energie electrică); plată abonament cablu, internet, telefonie fixă; plăţi consumabile; plăţi întreţinere multifuncţională şi calculator; plăţi coronae de flori utilizate la înmormântarea unor colegi şi participarea la diferite ceremoniale militare şi religioase; plată  combustibil necesar deplasării la diferite evenimente.
La ora actuală mai sunt în contul filialei 2.640 de lei. Nici o persoană nu a fost retribuită sau recompensată cu sume băneşti.
     Col.(r.) Remus Macovei a prezentat principalele acţiuni desfăşurate  de filială în perioada martie – septembrie 2013:
Continuarea proceselor pe revizuire : 338 de acţiuni în instanţă, dintre care 281 respinse, 54 dosare pe rol, 3 renunţări.
Dosare la C.E.D.O.: 8, din care  3 au primit răspuns – cerere inadmisibilă.
Acţiuni de protest : una, în Bucureşti, la 4 martie 2013. Planificate, dar anulate : 2.
S-a participat la marşul organizat de Liga Stdenţilor  din U.M.C. pentru susţinerea elevei Sabina Elena din Covasna.
Preşedintele filialei a participat la întâlnirea cu ministrul apărării naţionale din 4 martie  şi la întâlnirea cu directorul Casei de Pensii Sectoriale a M.Ap.N.
Au fost înaintate petiţii în numele filialei : 2 – ministrului apăraării naţionale, 3 directorului Casei de pensii Sectorilae a M.Ap.N.
Au fost înaintate adrese parlamentarilor constănţeni pentru a solicita urgentarea aprobării Legii 241/2013 şi a PLX 1092013.
Membrii filialei s-au implicat în organizarea şi desfăşurarea zilelor armelor– trupe terestre, aviaţie şi marină -  a zilei veteranilor de război şi zilei rezerviştilor.
Participarea unor delegaţii la ceremoniale organizate pentru cinstirea eroilor căzuţi în primul război mondial la Turtucaia şi Bazargic.
În caliatate de vicepreşedinte al SCMD a avut două iniţiative: a solicitat sancţionarea domnului col.(r.) Valeriu Pricină şi a propus ca toţi membri C.D. să îşi publice pe site-ul S.C.M.D. curriculum vitae.
 În continuare col.(r.) Remus Macovei a prezentat următoarele aspecte referitoare la aplicarea, începând cu 1 octombrie 2013, a Legii 241/2013, rezultate în urma discuţiilor avute cu reprezentanţii Casei de Pensii Sectoriale a M.Ap.N. :
 Toţi rezerviştii cu pensiile scăzute vor primi noi decizii.
 Acestea vor cuprinde de regulă suma cuvenită  în luna decembrie 2013 şi suma avută conform ultimei decizii de revizuire primită.
 Atenţie! În suma avută conform ultimei decizii de revizuire primită este cuprinsă şi indexarea pe anul în curs. Următoarele indexări vor fi adăugate la această sumă, perioada de îngheţare a pensiei la nivelul anului 2010 încetând atunci când suma obţinută în urma indexărilor anuale va depăşi suma din decembrie 2010.
 Atenţie! Sunt cazuri ale unor pensionari care au primit retroactiv drepturile conform Legii 90/2007, în anul 2011. La aceştia suma în plată în dexcembrie 2010 diferă de suma cuvenită şi trebuie să verifice cu mare atenţie sumele care sunt trecute în decizie.
 Aceste decizii sunt contestabile.
 Cei care au probleme să se prezinte de urgenţă la sediul  filialei S.C.M.D Constanţa pentru a le semnala. De la  filială se transmit de urgenţă aceste aspecte la comisia special constituită la nivelul S.C.M.D., care va acţiona pentru  rezolvarea amiabilă şi urgentă a lor cu reprezentanţii Casei de Pensii Sectoriale a M.Ap.N.
   Preşedintele S.C.M.D., domnul col.(r.)Mircea Dogaru a prezentat următoarele aspecte:
 Obiectivul imediat al SCMD  este aprobarea PLX. 109,  anularea cap.IV din Legea 329 /2009. Deşi a fost garantată aprobarea acestui proiect de lege odată cu începerea noii sesiuni parlamentare, discutarea acestuia  a fost amânată de şase ori şi se pare că se intenţionează trimiterea ei din nou la comisii. Este necesar să se facă intervenţii la toţi deputaţii constănţeni pentru a reuşi totuşi aprobarea legii.
 Referitor la proiectul Legii pensiilor militare acesta se află încă la Ministerul Muncii. Să fim pregătiţi pentru ca atunci când acesta ne va fi trimis spre dezbatere să facem propuneri pentru îmbunătăţirea acestuia. Nu vom renunţa la asigurarea legăturii cu activii, iar calculul pensiei să se  facă pornind de la salariul brut.
 Este de dorit ca un număr cât mai mare din membrii ai sindicatului să facă parte din diferitele organe de conducere ale partidelor , astfel şansle noastre de a reuşi în realizarea obiectivelor noastre sunt mai mari.
 Pe timpul discuţiilor s-au făcut următoarele propuneri :
 Nu este corectă actuala reprezentare la C.N.R. – o filială cu 15 membri are aceiaşi putere la vot ca una cu 200-300 de membri.
 Atenţie că termenul de prescriere a drepturilor băneşti anulate abuziv de guvernul Boc se apropie.
 În noua lege a pensiilor militare să fie cuprinşi şi militarii veterani.
 Să se aibă în vedere elaborarea unei legi care să repună în drepturi pe  beneficiarii Certificatelor de acţionar (“cupoanelor”) din perioda anilor 1990.
 Să se acţioneze la nivelul ministerului agriculturii pentru demararea unor proiecte pe fonduri europene în care să fie implicaţi pensionarii militari care doresc acest lucru. 
 În comunicatele S.C.M.D. şi în intervenţiile pe internet să se folosească un limbaj decent. 
  S-a dat apoi cuvântul domnului col.(r.) Valeriu  Pricină care în intervenţia sa a arătat următoarele:
 Nu a încălcat prevederile statutare, el nefăcând parte din conducerea U.N.P.R.
 Nu a trădat S.C.M.D., el înscriindu-se în acest partid la sfatul unor persoane importante, care au arătat că Gabriel Oprea este omul care poate ajuta sindicatul în realiazarea obiectivelor acestuia.
 Nu l-a omagiat pe Gabriel Oprea ci a prezentat în emisiunile tv lucrurile bune pe care acesta le-a realizat în favoarea pensionarilor militari.
 Nu are nici un câştig material din înscrierea în U.N.P.R.
În finalul adunării col.(r.) Remus Macovei a propus să se voteze discutarea domnului col.(r) Valeriu Pricină în următoarea şedinţă a C.D. Propunerea a fost aprobată , 4 membrii participanţi fiind împotrivă.

Biroul Operativ al S.C.M.D. filiala Constanţa