joi, 27 februarie 2014

Adunarea festivă prilejuită de aniversarea a 4 ani de la înfiinţare

      Astăzi, 27 februarie 2013, la sediul  filialei Constanţa a S.C.M.D., a vut loc adunarea generală festivă pentru aniversarea a 4 ani de la înfiinţarea acesteia.
În memoria celor 12 membri ai filialei care au decedat în această perioadă s-a ţinut un moment de reculegere.
Col.(r)Cătălin Dănulescu, secretarul filialei, a prezentat evoluţia numărului de membrie în această perioadă:
-         2010 – 447 cu cotizaţia plătită la zi;
-         2011 – 962 cu cotizaţia plătită la zi;
-         2012 – 212 cu cotizaţia plătită la zi;
-         2013 - 159 cu cotizaţia plătită la zi;
-         2014 – 53 cu cotizaţia plătită, până la ora actuală;
Cei 205 membri rămaşi în evidenţă aparţin M.Ap.N. – 157,M.A.I. – 45, S.R.I.-3. Pe grade structura este următoarea:
-         Generali/contraamirali – 2
-         Colonei/comandori/comisari şefi – 107
-         Locotenenţi colonei/căpitani comandori/comisari – 71
-         Maiori/locotenenţi comandori/subcomisari – 8
-         Maiştri militari – 4
-         Subofiţeri – 9
-         Urmaşi - 4
Col.(r)Remus Macovei  a prezentat apoi principalele realizări ale filialei:
-         Organizarea a 14 pichetări la nivel judeţean şi participarea la toate marile mitinguri organizate în Bucureşti.
-         Elaborarea Manifestului pentru România – documentul care a stat la baza elaborării documentelor pentru  colaborarea cu reprezentanţii U.S.L.
-         Organizarea unor întâlniri la nivel local cu toţi parlamemntarii constănţeni, cu membri Comisiei de apărare de la Senat, cu reprezentanţii marcanţi ai U.S.L. în perioada pre şi postelectorală în anul 2012.
-         Membrii de sindicat au fost implicaţi în:
         - peste 600 procese  pe recuperare – dintre care 449 au primit decizii definitive şi irevocabile de repunere în plată a pensiei primită în baza Legii 164/2001;
       - 389 procese pe revizuire – toate soldate cu respingerea cererilor formulate;
         - La ora actuală sunt în curs de desfăşurare 12 procese pentru recuperarea sumelor reţinute ilegal în perioada ianuarie 2012- septembrie 2013, iar 8 acţiuni la C.E.D.O. au fost  respinse.
-         Permanent am căutat să nu ne implicăm în diferitele dispute apărute în cadrul sindicatului.
-         La C.N.R. şi în şedinţele C.D. am acţionat pentru adoptarea unor documente clare şi în concordanţă cu realitatea cu care se confruntă filialele.
-         Fondurile cuvenite filialei au fost cheltuite cu respectarea prevederilor statutare, lucru evidenţiat şi de controlul executat de Comisia de cenzori.
Col.(r)Remus Macovei a trecut la punctul doi al ordinii de zi ,prezentând  modul în care s-a desfăşurat ultima  şedinţă a  C.D. şi cum s-a adoptat  Decizia C.D.  de srijinire de către membrii S.C.M.D.  a unei  Liste   Naţionale, materialul “Marea Buimăceală” şi Protestul înaintat preşedintelui S.C.M.D în legătură cu publicarea acestui material. Pe timpul discuţiilor s-au desprins următoarele aspecte:
-         În condiţiile de instabilitate politică actuale nu este indicat să ne implicăm în susţinerea unui partid nou înfiinţat, acest lucru contribuind la evitarea apariţiei unor adversităţi nedorite;
-         S.C.M.D. trebuie să urmărească cu prioritate adoptarea pachetului de legi specifice rezerviştilor militari, aprobarea  pentru  toţi pensionarii militari a grupelor de muncă  acordate celor  care au fost trecuţi în rezervă după 2011, obţinerea unor sedii în spaţii aparţinând M.Ap.N.;
-         Îmbunătăţirea activităţii C.D. în sensul luării în consideraţie a propunerilor filialelor;
-         Să se rezolve problema reprezentativităţii filialelor  la C.N.R.  în funcţie de numărul de membri;
-         Evitarea etichetărilor şi blamărilor reciproce în cadrul S.C.M.D., singurul cadru legal de rezolvare  a  problemelor  apărute reprezentându-l structurile organizatorice existente, în conformitate cu prevederile statutare.
Nici un membru al filialei nu şi-a manifestat dorinţa de afi trecut pe Lista Naţională.
Cu un vot împotrivă s-a adoptat hotărârea ca membri filialei să voteze la alegerile parlamentare conform propriilor opţiuni.
Pentru clarificarea , în mod deosebit a problemei Listei Naţionale , membrii filialei îl invită  pe preşedintele S.C.M.D.  la o întâlnire  la o dată pe care calendarul dumnealui îi permite.

Biroul Operativ