joi, 23 octombrie 2014

Conducerea legitimă a S.C.M.D.

         Imediat după terminarea lucrărilor Consiliului Naţional al Reprezentanţilor de la Alba Iulia fiind foarte dezamăgit de modul cum acesta s-a desfăşurat şi mai ales de rezultatele acestuia mi-am propus să mă documentez pentru a putea înţelege cum a ajuns S.C.M.D. într-o  situaţie deosebit de dificilă.În urma studierii rezoluţiilor Consiliului Naţional al Reprezentanţilor,  proceselor verbale şi deciziilor Comitetului Director,am  descoperit unele lucruri interesante despre modul cum s-a constuituit şi a evoluat structura de conducere a S.C.M.D.
         Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate  a dobândit personalitate juridică în temeiul Sentinţei Civile nr.83/18.08.2009 pronunţată de Judecatoria Sectorului 1 Bucureşti, în conformitate cu prevederile Legii Sindicatelor nr.54/2003.
Conform actului Constitutiv din 25.05.2009, Comitetul Director era format la data respectivă din următorii membrii fondatori:
 Col. (r) Dogaru Mircea – preşedinte
Gl. Bg. (r) Balan Iosif  - vicepreşedinte cadre personal
Col. (r) Pricina Valeriu – vicepreşedinte relaţii publice
Col. (r) Monac Constantin  - secretar general
Lt. Col. (r) Cobuz Elena – vicepreşedinte problem juridice
Lt. Col. (r) Winzer Anisoara -  vicepreşedinnte cadre femei
Lt. Col. (r) Apostol Catalin – vicepreşedinte - trezorier
          Urmare a faptului că „doi membri  C.D. au fost scoşi din circuit” şi că „acţiunile de denigrare şi şantaj au avut consecinţe devastatoare”asupra altor doi ,  în şedinţa C.D. din 03.02 2011,s-a cerut sprijinul membrilor fondatori, care, conform prevederilor art.9,al. 3, lit. b din Statut, au ales ca vicepreşedinţi ai  C.D. pe următorii: gen.mr.(r) Constantin Năstase, col.(r) Tudor Marian , comisar şef .(r) Vârban Aurică şi comisar şef .(r) Răcăşan Ştefan. În procesul verbal al şedinţei nu se utilizează nicăieri termenul de vicepreşedinţi interimari. Ulterior,urmare a scandalului izbucnit pe bloguri, domnul preşedinte Mircea Dogaru a susţinut că membri noi aleşi sunt doar interimari .Din acest moment, conform  procesul verbal al şedinţei, Comitetul Director are următoarea componenţă:
 Col. (r) Dogaru Mircea
Gl. Bg. (r) Balan Iosif 
Col. (r) Pricina Valeriu
Col. (r) Monac Constantin 
Lt. Col. (r) Cobuz Elena
Lt. Col. (r) Winzer Anisoara – vicepreşedinte suspendat
Lt. Col. (r) Apostol Catalin
gen.mr .(r) Constantin Năstase
col .(r) Tudor Marian
comisar şef .(r) Vârban Aurică
comisar şef .(r) Răcăşan Ştefan.
Modificarea  conducerii S.C.M.D., conform prevederilor art.20(1) din Legea 54/2003, în vigoare la acea dată,  ar fi trebuit adusă, în cel mult 30 de zile,  la cunoştinţa Judecătoriei Sectorului I. Acest lucru nu s-a întâmplat. De ce nu s-a aplicat legea, care permitea această acţiune, numai preşedintele Mircea Dogaru ne poate lămuri. Din acest moment 4 din membrii C.D. sunt numiţi ilegal în funcţie.
          La şedinţa C.N.R. din  18-20.11.2011, urmare a cererilor de demisie înaintate de Col. (r) Monac Constantin  şi Lt. Col. (r) Cobuz Elena, se hotăreşte suspendarea acestora pe un an, aceştia urmând să-şi păstreze calitatea de membri ai S.C.M.D.
 Deasemenea s-a hotărât prelungirea pe încă un an a suspendării Lt. Col. (r) Winzer Anisoara.
Interesant este faptul că  fostul secretar general al S.C.M.D - col. (r) Monac Constantin ,  înaintase C.N.R. următoarea somaţie:
În temeiul prevederilor legale enunţate în conţinutul solicitării mele de demisie vă rog încă odată să o supuneţi atenţiei C.N.R. ce se va întruni în zilele de 18-19.10.2011 (activitate la care sarcinile de serviciu nu-mi permit să particip), şi să-mi trimiteţi în termenele legale: 1. Extras din procesul-verbal al şedinţei C.N.R. 2. Hotărârea judecătorească privind degrevarea mea de calităţile si funcţia deţinute în cadrul S.C.M.D.
În cazul în care nu se va da curs solicitării mele de demisie voi fi nevoit să mă adresez in nume personal instanţei de judecată competente (Judecătoria Sectorului 1) pentru a hotărî eliberarea mea din calităţile şi funcţiile deţinute în S.C.M.D. Pentru o astfel de situaţie nedorită prezenta scrisoare constituie procedură prealabilă.”
Cum s-a rezolvat această somaţie  nu am reuşit să aflu pe timpul documentării. Cert este faptul că după acest C.N.R., conducerea sindicatului era următoarea:
Col. (r) Dogaru Mircea
Gl. Bg. (r) Balan Iosif 
Col. (r) Pricina Valeriu
Col. (r) Monac Constantin  - secretar general - suspendat
Lt. Col. (r) Cobuz Elena  - vicepreşedinte – suspendat.
Lt. Col. (r) Winzer Anisoara – vicepreşedinte suspendat
Lt. Col. (r) Apostol Catalin
Gen.mr .(r) Constantin Năstase
Col .(r) Tudor Marian
Comisar şef .(r) Vârban Aurică
Comisar şef .(r) Răcăşan Ştefan.
Aceste modificări , conform prevederilor art. 20(1) din Legea 62/2011, nou apărută,   ar fi trebuit să fie aduse la cunoştinţa Judecătoriei Sectorului I de către conducerea S.C.M.D. în 30 de zile de la producerea  lor. Nici acum nu s-a acţionat conform prevederilor legale, astfel că  situaţia celor 11 membri ai  C.D. era următoarea:
-       4  aleşi statutar - Col. (r) Dogaru Mircea, Gl. Bg. (r) Balan Iosif  Col. (r) Pricina Valeriu Lt. Col. (r) Apostol Catalin ;
-        3 erau suspendaţi;
-       4 erau ilegal numiţi în funcţie.
             Rezoluţia  C.N.R. – ului   desfăşurat în perioada  26-27 10.2012 prezintă faptul că  a fost modificată componenţa C.D. prin decizia  membrilor fondatori care au  aprobat  următorii vicepreşedinţi interimari :
-      Zona I, Col.(r) Comaneci Mircea, coordonator pentru filialele din judeţele Bacău, Botoşani, Iaşi, Neamt, Suceava, Vaslui;
-    Zona II, Col. (r) Macovei Remus, coordonator pentru filialele din judeţele Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Vrancea, Tulcea;
-   Zona III, Col. (r) Popescu Victor, coordonator pentru filialele din judeţele Argeş, Calaraşi, Damboviţa, Giurgiu, Ialomiţa, Prahova, Teleorman;
- Zona IV, Col. (r) Dogaru Dumitru, coordonator pentru filialele din judeţele Dolj, Gorj, Olt, Mehedinţi, Vâlcea;
-    Zona V, Col. (r) Aromanesei Radu, coordonator pentru filialele din judeţele Arad, Caras-Severin, Hunedoara, Timiş;
- Zona VI, Col. (r) Cotoi Anton, coordonator pentru filialele din judeţele Bihor, Bistriţa Năsăud, Maramureş, Cluj, Satu Mare, Sălaj;
-  Zona VII, Col. (r)Tudosie Ştefan, coordonator pentru filialele din judeţele Alba, Braşov, Covasna, Harghita, Mureş, Sibiu;
-  Zona VIII, Col. (r)Tudor Marian, coordonator pentru filialele din Bucureşti si jud. Ilfov.
De asemenea, au fost aleşi ca vicepreşedinţi interimari şi urmatorii: Col. (r)Caloian Monica, pe probleme juridice; Col. (r) Ionascu Victor, pe probleme organizatorice;
Mr. (r)Ungureanu Marius, membru.
Nici aceste modificări nu au fost aduse la cunoştinţa Judecătoriei Sectorului I. Deasemenea în cadrul  C.N.R.  nu au fost prelungite sancţiunile cu suspendare a celor 3 membri ai CD. În aceste condiţii cei 21 membri ai C.D. se aflau în următoarea situaţie:
-       4 conform prevederilor statutare
-       3 suspendaţi  - situaţie neclară
-       14 interimari.
         C.N.R. -ul desfăşurat în perioada 29-30. 11. 2013 este primul în care nu se fac modificări ale C.D. În Rezoluţia C.N.R. nu se face din nou nici o referire la prelungirea suspendării celor 3 membri aflaţi în această situaţie.componenţa C.D. rămâne identică cu cea din anul anterior.
          Conform prevederilor statutare la C.N.R.– ul desfăşurat în perioada  17-18 octombrie 2014 ar fi trebuit să fie ales un nou C.D., urmare a expirării celor 5 ani de la alegerea primului C.D. La solicitarea filialelor s-a stabilit că este necesară elaborarea şi aprobarea unui nou statut, în baza căruia, ulterior, să fie organizată alegerea noii conduceri  a S.C.M.D.
S-a discutat cererea doamnei Cobuz Elena  răspunsul fiind identic cu cel dat anterior de C.N.R. 2011-2013” prin care se menţine suspendarea din funcţie.
În aceste condiţii s-a aprobat prorogarea componenţei şi activitatea actualului  C.D. până la organizarea C.N.R. din anul 2015. Deoarece  col.(r) Ionaşcu Victor a decedat,  C.D.  prorogat, este format din 20 de membri, din care:
-       4 aleşi conform prevederilor statutare
-       3 suspendaţi - situaţie neclară
-       13 interimari
Trebuie menţionat că pe blogul  S.C.M.D. , în componenţa C.D. nu sunt trecuţi  cei 3 membrii suspendaţi, iar cei 13 vicepreşedinţi nu sunt prezentaţi ca fiind interimari.
În concluzie la cele prezentate referitor la evoluţia situaţiei conducerii S.C.M.D., se poate  constata că   doar primul C.D., cel din 25.05. 2009,  este legal constituit, el fiind în vigoare şi acum. Din păcate , situaţia membrilor săi este următoarea:
-       4 sunt în activitate - Col. (r) Dogaru Mircea, Gl. Bg. (r) Balan Iosif  Col. (r) Pricina Valeriu Lt. Col. (r) Apostol Catalin
-       3 sunt suspendaţi.
O întrebare se impune. Cine îşi asumă răspunderea privind această situaţie total anormală?
          Din punct de vedere al legitimităţii celor 4 membri activi ai C.D.  ar fi  de semnalat că acţiunile din ultima perioadă a acestora ridică mari semne de întrebare.
Col. Mircea Dogaru a implicat sindicatul în alegerile europarlamentare, cu toate că filialele din ţară s-au opus acestei acţiuni, rezultatul fiind dezastruos pentru imaginea sindicatului. Într-una din şedinţele C.D. domnia sa a prezentat faptul că a primit ordin ca sindicatul să sprijine acţiunile unui partid naţionalist în curs de înfiinţare. Nu ne-a precizat care ar fi acest partid.Tot dumnealui a implicat sindicatul în strângerea de semnături pentru unii candiadaţi la preşedinţie şi în mod deosebit în  susţinerea candidaturii domnului Teodor Meleşcanu, acţiunea aducând mari deservicii sindicatului. Acum neagă cu vehemenţă acest lucru.  Deasemenea, fără aprobarea C.D.,  a promis candidatului Victor Viorel Ponta sprijin profesionist pentru contracararea acţiunilor lui Traian Băsescu. Nu cunosc în ce constă sprijinul profesionist, dar constat că această acţiune înseamnă fără niciun dubiu implicarea politică a S.C.M.D.
Col. Valeriu Pricină  prin înscrierea în U.N.P.R. şi acceptarea unei funcţii de conducere în cadrul acestui partid, a afectat grav imaginea  sindicatului.
Gen.bg. Iosif Bălan şi-a permis în şedinţă C.D. să propună ca unele filiale S.C.M.D. să se transforme în filiale ale U.N.P.R., astfel având siguranţa că legea pensiilor militare va fi aprobată. Tot acesta într-o  intervenţie televizată a anunţat faptul că a anunţat personal 10.000 de personae care să participe la plimbarea în jurul Cotrocenilor pentru sprijinirea lui Dan Voiculescu.Nu a avut aprobarea nimănui pentru acest demers.
Toate aceste aspect sunt reale, existând  înregistrările cu desfăşurarea şedinţelor C.D.
           În aceste condiţii  o întrebare se impune de la sine. Pe cine mai reprezintă actuala conducere a S.C.M.D.?  Datorită faptului că permanent nu s-au respectat legile în vigoare  am  ajuns în această situaţie. Dacă nu vom acţiona rapid pentru punerea  în legalitate a S.C.M.D., va  urma o perioadă la capătul căreia nu există altă variantă decât desfiinţarea.Iar vinovaţii sunt cei care au condus sindicatul! Nu băsişti, nu rebeli din sindicat!
           Menţionez că nu fac parte din cei care doresc desfiinţarea sindicatului şi că în toate ocaziile – la C.D., C.N.R. – am încercat, tracasându-mi unii colegi, să îmi exprim liber opiniile pentru  rezolvarea  legală a problemelor cu care s-a confruntat sindicatul.

 Col.(r) Remus Macovei