marți, 21 octombrie 2014

Modul de revenire la plata pensiei după abrogarea prevederii privind cumulul pensiei cu salariul

     Parlamentul României a adoptat Legea privind abrogarea unor prevederi din Legea 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeană şi FMI. Aceasta a devenit Legea 134/2014.În fapt Legea 134/2014 are un singur articol şi prevede abrogarea prevederilor de la litera C) a articolului 1 şi Capitolului IV “Măsuri privind regimului cumulului pensiilor cu veniturile salariale, în scopul reducerii cheltuielilor bugetare”, cuprinzând articolele 17-26 din Legea 329/2009.
În esenţă este abrogată prevederea prin care sute de foste cadre militare care fuseseră angajate de instituţiile statului şi a căror pensie depăşea nivelul salariului mediu brut pe economie utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat si aprobat prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat au trebuit să renunţe la unul dintre cele două venituri.Acum se pune problema revenirii în plată a pensiei pentru cei care au renunţat la acest drept. Pentru cei care au renunţat la postul şi implicit la salariul de la instituţia publică “de bunăvoie” siliţi de guvernul boc-udrea-oprea nu se mai pune însă problema reangajării. Legal pensia le-a fost suspendată la a mai fi plătită începând cu 1 ianuarie 2010 în baza propriei cereri.Cum nu există o procedură stipulată în lege pentru revenirea la plata pensiei vă indicăm una furnizată de unul dintre colaboratorii noştri.
Pasul 1. Solicitarea de la Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti / Casele judeţene de pensii a adeverinţei cu stagiul de cotizare: cerere tip + o fotocopie dupa BI/CI;
Pasul 2. Formularea cererii pentru “actualizarea” pensiei, adică pentru valorificarea perioadei care rezultă din adeverinţa despre care facem vorbire la pct. I. Aceasta cerere o gasiti aici.
Pasul 3. Concomitent cu cererea de la pct. II depuneţi şi cererea de repunere în plată a pensiei care era suspendată.Procedura se bazează pe bazează pe prevederile generale ale legislaţiei româneşti dar şi logica şi bunul simţ pe care trebuie să le aibă în vedere orice instituţie publică înfiinţată pentru a servi cetăţenii.

InfoMondo Militar