sâmbătă, 15 ianuarie 2011

COMUNICAT SEDINTA

Sîmbată, 15 ianuarie 2011, în prezenţa a 180 membri s-a desfaşurat Adunarea Generală a Filialei 1 Constanţa a S.C.M.D.
      La punctul unul al ordinii de zi s-a prezentat, de către col.(r)Cătălin Dănulescu situaţia membrilor de sindicat a Filialei 1 Constanta a S.C.M.D. :
     

       TOTAL GENERAL : 545 fata de 331 la 21.11. 2010
       1.Pe localitati dupa domiciliu :
                - CONSTANTA = 463 ;           - BUCURESTI = 3 ;
                - MEDGIDIA      = 29 ;             - M.KOGALNICEANU = 4 ;            
                - TOPRAISAR   = 3 ;                - NAVODARI     = 14 ;
                - AGIGEA          = 3 ;                - CUMPANA      = 7;
                - TECHIRGHIOL = 6  ;            - OVIDIU  = 2 ;
                - EFORIE  = 2 ;                         - VALUL LUI TRAIAN  = 2  ;
                - SLOBOZIA, MURFATLAR, IEDERA/DAMBOVITA,  CORBU, 
                BANEASA ,OSTROV, SARATA- MONTEORU = cate 1.
      2.Pe ministerele de provenienta:
                - M.Ap.N.              = 403 fata de 258 la 21.11.2010 ;
                - M.A.I.                  = 122 fata de 62  la 21.11.2010 ;
                - S.R.I.                    = 17 fata de 11  la 21.11.2010 ;
                - S.T.S                    =  1;    
                - M.JUSTITIEI       =  2.
      3.  Pe grade :
                - General locotenent         =  1 ;
                - Contraamiral de flotilla  =  2 ;
                - Colonel./Comandor/Comisar sef  = 238 fata de 157  la 21.11.2010 ;
                - Locotenent colonel./Capitan.comandor/Comisar   = 159 fata de 106  la 21.11.2010 ;
                - Maior/Locotenet comandor/Subcomisar   = 77  fata  de 29  la 21.11.2010 ;
                - Capitan             = 13 ;
                - Sublocotenent   =  2 ;
                - Maistru militar   = 14  fata  de  9  la 21.11.2010 ;
                - Subofiter           = 35  fata de 17 la 21.11.2010 ;
                - Aspirant            = 1 ;
                - Vaduve si urmasi = 3 .      La punctual doi al ordinii de zi, domnul Cpt.Cdor(r) Dumitru Ciocodei a prezentat stadiul actual al proceselor în care este implicat S.C.M.D., insistînd asupra faptului că cei 411 membrii ai filialei care au semnat tabelele pentru împuternicirea Col.(r) Mircea Dogaru sunt intimanţi reclamanţi în sentinţa I.C.C.J.privind suspendarea definitivă şi irevocabilă a H.G. nr.735/2010, beneficiind de toate drepturile legale ce decurg din această calitate.


      La punctul trei al ordinii de zi, presedintele filialei, domnul col.(r) Remus Macovei, a făcut următoarele precizări:
                - Pană la 19 ianuarie 2010 se vor semna şi înainta la S.C.M.D. Bucureşti cele trei tabele necesare acţiunilor în justiţie în curs de desfăşurare;
                - Programul de lucru al grupelor operative la sediul Filialei 1 Constanta a S.C.M.D. (din spatele magazinului Dioda) va fi următorul:
                               -luni-vineri    -15.00-17.00;
                               -sîmbăta    -10.00-12.00.
                - Grupele operative se vor ocupa de strangerea documentelor la dosarele de inscriere in SCMD, de indrumarea membrilor de sindicat penru intocmirea dosarelor personale pentru judecata si primirea acestor dosare si documente. NU SE VOR PRIMI DECAT DOSARELE COMPLETE SI NUMAI MEMBRILOR DE SINDICAT CARE AU PLATIT INTEGRAL COTIZATIA PE 2011;                              - S-au primit de la Departamentul Juridic a SCMD, Ghidul privind activităţile de urmat pentru inceperea acţiunilor în instanţă şi Modele de contestaţii, care au fost distribuite participanţilor la această activitate spre informare;
                - S-a recomandat studierea cu mare atenţie a acestor documente;
                - În perioada imediat următoare fiecare membru al sindicatului TREBUIE să pregătească un dosar cu şină care să cuprindă, în 4(patru) exemplare, următoarele documente:
 • copie simpla dupa CI/BI;
 • copie simpla dupa vechea Decizie de pensionare;
 • copie simpla dupa  noua Decizie de pensionare şi copie după plicul cu care a fost primită;
 • copie simpla dupa/sau vechiul talon de pensie pe luna decembrie 2010;
 • copie simpla dupa /sau noul talon de pensie pe luna ianuarie 2011; 
 • extras de cont in situatia cand nu a primit noul talon sau noua decizie; 
 • copie simpla dupa adeverinţele de venit;
 • copie simpla dupa cererea de recalculare(dacă a fost trimisă-indiferent de forma) şi confirmarea de primire la casa de pensii;
 • copie simpla dupa orice alt document(corespondenţă) primit din partea caselor de pensii, ministere, sau alte institutii, in problema pensiilor;
 • copie simpla dupa scrisorile pe care cei care nu s-au deplasat la CMZ, le-au primit la domiciliu si plicul cu data postei;
 • copie simpla dupa sau numărul de înregistrare al contestaţiei depusă la CMZ sau alte institutii, referitor la erorile din adeverinţe(se pot depune şi copii după contestaţii de cei care au astfel de documente);
 • copie simpla dupa contestaţia la decizia de pensionare( conform modelului ce va fi primit în cursul săptămînii viitoare pîna la 20 ianuarie-este ultimul document care se depune la dosar).                
(* "copie simpla" =  xerocopie)
                NOTA1 : Pentru pensionarii MAI care au primit inapoi adeverintele de venit – acestea vor fi atasate in copie legalizata, ca anexa la contestatia pentru noua decizie de pensionare.
                NOTA 2: Contestatiile pentru noile decizii de pensionare (in forma care va fi stabilita pana la 20.01.2011) vor fi expediate atat ministerului de care apartineti cat si casei de pensii arondate acestui minister.
                -Pentru stabilirea modului unitar de întocmirea documentelor, stabilirea concreta  a actiunilor, dar şi pentru a stabili termenii si condiţiile de colaborare cu avocatul care va reprezenta Filiala 1 Constanta a S.C.M.D. în procesele viitoare, în cursul zilei de marţi,18.01.2011, preşedintele filialei împreună cu avocat Sîrbu Simona se vor deplasa in Bucureşti la sediul central al S.C.M.D;
                -Participanţilor la adunare li s-a adus la cunoştinţă faptul că acţiunile în instanţă vor dura o perioadă destul de lungă in timp.


      La punctul patru al ordinii de zi, presedintele Filialei 1 Constanta, domnul col.(r) Remus Macovei, a prezentat măsurile ce se impun pentru buna desfăşurare a protestului din ziua de 17.01.2011 orele 10.00, în faţa sediului Prefecturii Constanţa din Bd-ul TOMIS nr.51 astfel :
                - Să fie pus în funcţiune lanţul de anunţare a tuturor membrilor filialei;
                - Prezentarea se va face pe platoul din faţa Prefecturii la ora 09.45;
                - Nu se va purta ţinuta militară;
                - Se vor distribui vestele cu insemnele sindicatului;
                - Se va manifesta mare atenţie persoanelor care nu aparţin sindicatului, sau incercarilor de infiltrare in dispozitiv pentru a produce diversiuni si incidente;
                - Mare atenţie la persoanele în stare de ebrietate, să fie izolate şi îndepărtate de urgenţă;
                - Nu se va proceda la provocarea organelor de ordine, nu se vor arunca cu diferite obiecte spre sediul Prefecturii;
                - Se vor scanda, pe cit posibil, doar lozincile lansate de vorbitori;
                - Pe timpul luărilor de cuvînt se va acorda atenţie maximă vorbitorilor, evitîndu-se bruierea acestora;
                - Vor lua cuvîntul în principiu preşedintele filialei, reprezentanţi din garnizoanele Mangalia,                Topraisar, Medgidia, M.Kogălniceanu, precum şi cîte un  reprezentant al MAI, al piloţilor militari şi al marinarilor militari;
                - Activitatea se va încheia la ora 12.00, cînd se va părăsi dispozitivul în ordine;
                - Vestele şi celelalte materiale se vor preda la sediul sindicatului.
      La punctul cinci al ordinii de zi - dezbateri s-a facut solicitarea catre preşedintele Filialei 1 Constanta a S.C.M.D. ca filiala sa participe direct la acţiunile de la Bucureşti din 24.01.2011 cu suportarea cheltuielilor de deplasare prin contributia fiecarui participant.
     
Biroul Operativ al Filialei 1 Constanta a S.C.M.D.