marți, 18 ianuarie 2011

Repetiţie pentru Bucureşti

      Pe platoul din faţa Prefecturii Constanţa, 600 de  membri şi simpatizanţi S.C.M.D. din Constanţa,Mangalia, Medgidia, M.Kogălniceanu, Topraisar, Murfatlarşi Năvodar iau protestat , între orele 10.00- 12.00 împotriva abuzurilor guvernanţilorlegate de recalcularea pensiilor militare.


         Au luat cuvântul:
      1.Preşedintele Filialei Constanţa care a vorbit despre:
- anularea statutului de militar prin aberaţiile legislative emise de guvern şi parlament;
- transformarea pensiilor militare de stat in pensii de asigurări sociale;
- haosul deliberat din procesul de recalculare a pensiilor militare de stat cu scopul de a crea „n” speţe si de a împinge, astfel, exmilitarii către procese individuale greu de susţinut finaciar si emoţional;
- vinovaţi de actuala stare de lucruri sunt Traian Băsescu, Emil Boc şi Gabriel Oprea, care au ignorat permanent semnalele primate referitor la neregulile existente;
  - genocidul împotriva poporului român declanşat de ciuma portocalie susţinută de ciuma mondială, prin reducerea drastică a veniturilor si distrugerea sistemului de sănătate;
- acţiunea criminală de depopulare a României, în special de oamenii cu înaltă calificare;
- cumplita diversiune al cărei scop este învrăjbirea militarilor cu civilii, a pensionarilor cu lucrătorii, a bugetarilor cu lucrătorii din mediul privat;
- nesitatea unităţii de acţiune la nivel naţional.
      2.Col(r) Ţarină Virgil, din partea rezerviştilor din Topraisar, a expus asistenţei neregulile procesului de recalculare a pensiilor militare şi umilinţele la care sunt supuşi exmilitarii de către vremelnicii conducători.
      3.Cdor(r) Prof.Univ.Dr. Golea Pompiliu,cu experienţa unui specialist în probleme economice  a prezentat solutii viabile pentru rezolvarea haosului creat în sistemul de pensii militare.
      4.Col.(r) Măndescu Marin reprezentantul Partidului Popular şi al Protecţiei Sociale,  a subliniat declinul economic voit în care este împinsă România, viaţa tot mai grea a bătrânilor şi solidaritatea membrilor partidului cu S.C.M.D.
       Pe timpul protestului s-au scandat lozinci, mai ales, împotriva Preşedintelui Românie (Pleacă tu din ţară, fiinţă extraordinară! dar şi celebrul de-acum “Ieşi afară javră ordinară !”, “Jos Băsescu !”, “Băsescu şi gaşca lui să se ducă dracului !”), a primului-ministru, a ministrului apărării naţionale ("Ruşine, ruşine să vă fie !", "Hoţii, hoţii !" şi "Jos guvernul Boc !")  a F.M.I. ("Afară, afară din ţară, cu ciuma mondială !")., dar şi "NU UITAŢI !  ARMATA A FOST CU VOI !", "ARMATA VREA DREPTATE, ONOARE, DEMNITATE !", "JOS GUVERNUL MINCINOS, ILEGAL SI TICALOS !"
      Participanţii au cerut imperativ participarea la marşul S.C.M.D. de la Bucureşti din 24 ianuarie 2011.
     
 


      Nu am putut să nu remarcăm extrema brutalitate din intervenţia jandarmilor pentru imobilizarea lt.col.(r) Vasile Teofil , participant la mitingul de protest fară a fi membru S.C.M.D., care din dorinţa de  a rupe o pancardă cu preşedintele României, a patruns în interiorul perimetrului interzis.  Cu certitudine  mod de acţiune deosebit de violent, vădit disproporţionat cu abaterea comisă,  a fost cerut de conducerea jandarmeriei, la ordinul guvernanţilor.
      În încheierea mitingului col .(r) Remus Macovei a dat citire mesajului S.C.M.D.- Filiala 1Constanţa adresat ambasadelor, statelor membre N.A.T.O.:


EXCELENŢĂ

      Militarii români aparţinind Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Administraţiei şi Internelor, Serviciului Român de Informaţii, Serviciului de  Transmisiuni Speciale şi Serviciului de Pază şi Protecţie au avut o contribuţie majoră la integrarea României în NATO, la accederea sa în Uniunea Europeană şi la democratizaea societatii româneşti.
      Începând cu anul 2009, actuala putere politică a adoptat o serie de măsuri nedemocratice şi discriminatorii, fără precedent în România, împotriva pensionarilor militari, dintre care vă semnalăm următoarele:
     - actualii guvernanţi au elaborat Legea nr.119/2010 privind recalcularea pensiilor militare cu încălcarea flagrantă a prevederilor Constituţiei României, ale dreptului european şi internaţional, afectînd grav, retroactiv, drepturile miltarilor în rezervă şi în retragere stabilite prin legile organice anterioare, care erau  compatibile cu standardele NATO şi UE;
     - s-a emis Hotărîrea de Guvern nr.735/2010 şi Ordine ale miniştrilor apărării şi de interne, precum şi un Ordin al directorului S.R.I., prin care militarii pensionaţi au fost forţaţi împotriva voinţei lor să ceară recalcularea (practic diminuarea) drepturilor de pensie legal obţinute;
     - s-a dispus eliberarea de către structuri neabilitate din subordinea ministerelor menţionate a unor adeverinţe de venituri, în baza cărora urma să se efectueze recalcularea şi care datorită lipsurilor şi erorilor grosolane conţinute nu pot sta la baza emiterii unor noi decizii de pensionare;
     - pe de altă parte, nici un pensionar militar nu a putut să verifice autenticitatea datelor cuprinse în aceste adeverinţe de venituri, întocmite arbitrar;
     - o mare parte a pensionarilor nu au primit la timp aceste documente, fapt care a determinat reducerea substanţială a veniturilor acestora, ca urmare a recalculării în acest caz a pensiilor pe baza venitului mediu brut pe economie;
     - deşi Curtea de apel Cluj şi Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie au emis sentinţe judecătoreşti definitive şi irevocabile de suspendare a Hotărîrii de Guvern nr.735/2010 privind recalcularea pensiilor militare, reprezentanţii M.Ap.N, M.A.I. şi S.R.I.  refuză să le respecte.
      În aceste condiţii, vă rugăm să informaţi guvernul ţării dumneavoastră, despre gravele abuzuri comise de autorităţile române prin recalcularea pensiilor militare ocupaţionale şi transformarea lor arbitrară în pensii contributive şi, prin aceasta, să determinaţi respectarea normelor de drept european şi internaţional, astfel încât personalul militar în rezervă şi în retragere din România să poată beneficia de aceleaşi drepturi de care se bucură pensionarii militari din ţările N.A.T.O. şi U.E.
Cu deosebită consideraţie,

Biroul Operativ Filiala Constanţa
Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate