miercuri, 15 august 2012

COMEMORAREA EROILOR ÎN LOCALITATEA DOBROGEANĂ OITUZ În aprilie 1923, 40 familii de ceangăi, de religie romano-catolică, din localiatatea Luizi Călugăra, judeţul Bacău, urmaşi ai celor care au luptat şi s-au jertfit în primul război mondial, au fost împropietăriţi în Dobrogea, unde au înfiinţat localitatea Oituz. Între cele două localităţi s-a pastrat o permanentă  legătură care a permis păstrarea tradiţiilor strămoşeşti de către cei din Oituzul dobrogean.

Una din personalităţile reprezentative a comunei Luizi Călugăra este Andrei Lupu, primul militar român căzut în războiul de independenţă. În noaptea de 13/14 august 1877 acesta, aflat într-o misiune de pază, a fost ucis în urma unui schimb de focuri  cu o patrulă turcească. Pentru ai cinsti memoria, numele lui este inscripţionat pe cele două monumente ale  eroilor ridicate în localitatea Luizi Călugăra, iar şcoala din localitaea Osebiţi, începînd din anul 2003 îi poartă numele.                                                                                        

 Filialele  judeţene ale Asociaţie Naţionale Cultul Eroilor “Regina Maria”din Bacău şi Constanţa, cu sprijinul primăriilor din Lumina, judeţul Constanţa şi Luizi Călugăra, judeţul Bacău au hotărît ca începînd cu anul 2010 să desfăşoare Proiectul Andrei Lupucare îşi propune ca scop principal dezvoltarea sentimentelor patriotice, mai ales în rîndul tineretului, faţă de trecutul istoric al locurilor natale şi respectului pentru eroii neamului românesc. La acest proiect  participă şi primăriile din comunele Cumpăna şi Mihail Kogălniceanu.                                                                                                                                                
 Marţi, 14 august 2012,la Căminul Cultural din localitatea Oituz a avut loc comemorarea a 135 ani de la moartea eroică, pe cîmpul de luptă de la Nicopole, a lui Andrei Lupu. La această activitate au participat:

-          Din judeţul Bacău - col.(r)  Paul Timofte, preşedintele  Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor,   dr. Vilică Munteanu, directorul Arhivelor Naţionale Bacău, conf. univ.dr. Ioan Dănilă de la Universitatea „Vasile Alecsandri” Bacău, 50 elevi de la Şcoala Andrei Lupu din localitaea Osebiţi, comuna Luizi Călugăra.

-          Din Judeţul Constanţa- deputatul Gheorghe Dragomir, col.(r)  Remus Macovei, preşedintele  Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor,  prof. dr. Virgil Coman, director la Arhivele Naţionale Constanţa,  prof. dr.Valentin Ciorbea, Universitatea “Ovidius”, conferenţiarul dr. Ioan Damaschin, Universitatea Şaguna, prof. dr. Traian Brătianu,  reprezentant al Asociaţiei “Pro Basarabia şi Bucovina”, monseniorul Ştefan Ghenţa şi părintele paroh Petru Mihăică, reprezentanţi ai primăriilor din Cumpăna şi Mihail Kogălniceanu, elevi de la Şcoala generală din Oituz şi numeroşi locuitori ai localităţii.

În alocuţiunile susţinute au fost prezentate aspecte inedite  referitoare la înfăptuirea reformei agrare din 1921, contribuţia locuitorilor din Luizi Călugăra la primul război mondial,  înfiinţarea localităţii Oituz, păstrarea portului şi obiceiurilor specifice comunităţii religioase catolice.                                                               
 Membrii unei delegaţii din Ungaria, care a însoţit delegaţia băcăuană,  au fost plăcut surprinşi  de modul în care  comunitatea locală din Oituz îşi păstrăstrează tradiţiile.                                                                                         
 Momentul cel mai emoţionant al acestei acţiuni a fost prilejuit de prezentarea scenetei “Naşterea şi botezul satului Oituz” , de către elevii de la Şcoala din Oituz, îmbrăcaţi în portul popular tradiţional, în care au fost  evocate  momentele importante ale luării deciziei referitoare la împropietărirea ceangăilor moldoveni în Dobrogea. La rîndul lor elevii din Luizi Călugăra au încîntat asistenţa cu o suită de cîntece şi dansuri populare specifice zonei.

În final, primarul comunei Lumina, domnul Dumitru Chiru, a anunţat demararea acţiuni de construire a unui monument dedicat  eroilor din Oituz, a cărui inaugurare va avea loc, probabil,  la 1 decembrie 2012.

Preşedintele Asociaţiei Naţionale Cultul Eroilor”Regina Maria”filiala Constanţa
Col.(r) Remus Macovei